Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Serviceutskottet, sammanträde 2024-05-15, protokoll §§ 47 – 53, 55

Styrelse/nämnd

Serviceutskottet

Sammanträdesdatum

2024-05-15

Justeringsdatum

2024-05-28--29

Anslagsdatum

2024-05-29

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?