Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen, sammanträde 2024-04-17, protokoll §§ 93-131

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2024-04-17

Justeringsdatum

2024-04-27

Anslagsdatum

2024-04-27

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll regionstyrelsen sammanträde 2024-04-17

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?