Läkemedelskommitté

Läkemedelskommittén och dess medlemmar har som uppdrag att verka för tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning i Region Blekinge.

Det betyder att läkemedelsanvändningen ska vara säker, vetenskapligt belagd och kostnadseffektiv.

Kommittén och dess terapigrupper är sammansatta av representanter från olika delar av vården i länet inklusive den kommunala. Varje år ges det ut en ny rekommendationslista för vanliga läkemedel. Vi ger också obunden information och utbildning till vårdpersonal och följer upp läkemedelsförskrivningen.

Mer information om läkemedelskommitténs arbetsuppgifter, rekommenderade läkemedel och annat finns på kommitténs sidor för vårdgivare

Hittade du informationen du sökte?