Läkemedelskommittén

Läkemedelskommittén är ett rådgivande organ vars uppdrag det är att verka för säker, vetenskapligt belagd och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning i Region Blekinge.

Kommittén och dess terapigrupper är sammansatta av personer från olika delar av vården i länet för att vara så representativ som möjligt. Varje år utarbetas en ny rekommendationslista för grundbehandling av vanliga sjukdomar. Ett förklarande bakgrundsmaterial arbetas också fram liksom broschyrer som kan vara till hjälp i patientarbetet. Läkemedelskommittén ger också obunden läkemedelsinformation och utbildning till vårdpersonal.

Hittade du informationen du sökte?