Strama Blekinge

På smittskyddsenheten arbetar vi förebyggande och för att minska spridningen av smittsamma sjukdomar bland människor. Detta sker genom information, utbildning, smittspårning och övervakning av epidemier samt samarbete med andra myndigheter och sjukvårdsenheter.

Vi vet att hög användning av antibiotika leder till en ökad resistens hos bakterierna och multiresistenta bakterier ökar både lokalt och globalt. Blekinge var 2011 ett av de landsting som skrev ut mest antibiotika i landet (400 recept per 1 000 invånare och år), men sedan dess har vi jobbat aktivt med att minska användningen och för varje år skriver Region Blekinge ut allt mindre antibiotika.

Blekinge skrev 2016 ut 310 recept per 1 000 invånare. Det långsiktiga målet för hela landet är att minska antalet antibiotikarecept till 250 recept per 1 000 invånare och år. 

Onödig antibiotika

En stor del av den antibiotika som skrivs ut i dag gör ingen nytta på de infektioner den ska behandla. Bara genom att ta bort den onödiga användningen av antibiotika går det att nå det långsiktiga målet. Men det handlar mycket om en kulturförändring, både hos förskrivare och hos patienter, och det kan ta tid. Därför arbetar Strama Blekinge aktivt med att informera förskrivare om nya riktlinjer för behandling och att informera allmänheten om vikten av att inte ta antibiotika i onödan.