Sårcentrum

Sårcentrum är en primärvårdsansluten sårmottagning i Region Blekinge. Här arbetar personal med särskilda kunskaper i ämnet sårläkning.

Ett nära samarbete med slutenvårdens specialistkliniker finns. Mottagningen är en deltidsöppen resurs för länets vårdcentraler och kommunala verksamheter. Sårcentrum hjälper till med diagnossättning och upprättande av behandlingsstrategier för personer med svårläkta sår, framförallt bensår och trycksår. Vid patientens besök på Sårcentrum är det önskvärt att såransvarig personal kommer med för att i det enskilda fallet få utbildning och handledning.

Sårcentrum är en verksamhet som, utöver det kliniska patientarbetet, arbetar med både utbildningsfrågor och klinisk patientnära forskning.

Vi som arbetar på Sårcentrum

Sårcentrum i Lyckeby

  • Marie Holgersson, distriktsläkare
  • Nina Åkesson, distriktssköterska
  • Britt-Marie Strömqvist, undersköterska

Sårcentrum i Karlshamn

  • Hanna Wickström, medicinskt ansvarig läkare
  • Charlotta Prahl, distriktssköterska
  • Anna Davnert, undersköterska
Hjälpte informationen på sidan dig?