Laboratorier

Basenheten Laboratoriemedicin Blekinge omfattar verksamheten Klinisk kemi, Transfusionsmedicin samt Patologi/cytologi.

Välkommen till laboratorierna i Blekinge

Laboratoriemedicin Blekinge är en viktig samarbetspartner till övriga kliniker och vårdgivare i länet. Analysverksamheten syftar till upptäckt eller uteslutande av sjukdom och ger därmed vägledning i den medicinska diagnostiken och behandlingen av patienter.


Vid enheten för Klinisk Kemi analyseras främst blod och urin men även andra kroppsvätskor undersöks. Laboratoriet erbjuder både akutsortiment och utredningsanalyser och bedriver verksamhet dygnet runt. Prover kommer från primärvården och från patienter vid sjukhusets inrättningar.​

Enheten för Transfusionsmedicin (Blodcentralen) ansvarar för insamling av blod genom blodgivning och försörjer sjukvården med blodkomponenter samt genomför blodgruppsbestämning och antikroppsutredningar inför blodtransfusion.

Avdelning för Klinisk patologi och cytologi analyserar vävnader (histologi) och celler (cytologi) via mikroskop eller digitalt i syfte att utesluta eller konstatera cancer och andra sjukdomar. Avdelningens huvudsakliga uppgift är att genom analysering och diagnostisering av vävnader och cellprover ge behandlande läkare underlag för vidare handläggning av patientens sjukdom.
Klinisk patologi och cytologi ansvarar också för bårhusen i Karlshamn och Karlskrona.​​

Swedac symbolen
Verksamheterna inom Laboratoriemedicin Blekinge är ackrediterade av Swedac enligt ISO 15 189. För respektive klinik inom laboratoriemedicin finns en förteckning upprättad över ackrediterade analyser eller diagnos-områden. Denna förteckning benämns ”Ackrediteringens omfattning”. Laboratoriemedicin Blekinge följer Region Blekinges policy för skydd av personuppgifter inom hälso- och sjukvården.

Information om kontaktuppgifter, öppettider för provtagning samt tillgänglighet för respektive avdelning och ort hittar ni under rubrikerna;

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet. 

Hittade du informationen du sökte?