Arbets- och miljömedicin

Arbets- och miljömedicin i Region Skåne samordnar all arbets- och miljömedicinsk verksamhet i Södra sjukvårdsregionen, det vill säga Blekinge, Skåne, Kronobergs län och södra Halland. Våra patientmottagningar finns i Karlshamn, Karlskrona, Lund, Kristianstad och Växjö. För Halland finns en självständig länsenhet i Halmstad.

Våra tre främsta uppgifter är: 

  • Att utreda enskilda patienter eller grupper med misstänkt arbetsmiljö- eller miljörelaterad ohälsa.
  • Att förebygga ohälsa betingad av arbetsmiljön eller den allmänna miljön.
  • Att vara ett lättillgängligt kunskapscentrum inom arbetsmiljö- och miljömedicinska området.

Vår kliniska verksamhet och forskningen vid avdelningen för Arbets- och miljömedicin (medicinska fakulteten vid Lunds Universitet) är väl integrerad och möjlligör att vi kan bibehålla spetskompetens inom våra kompetensområden.

Läs mer om oss på Region Skånes webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?