Utvecklings- och förbättringsarbete

Utveckling och förbättring är en viktig del i Region Blekinges verksamhet. Samhället förändras och förutsättningarna för Regionen att genomföra sitt uppdrag förändras ständigt. På denna sida med tillhörande undersidor finner du information och stöd om utvecklings- och förbättringsarbete.

Det övergripande syftet med utveckling och förbättring är att

  • realisera regionens verksamhetsidé och arbeta mot visionen
  • öka kvaliteten och effektiviteten i verksamheten
  • utveckla en lärande och förbättringskultur i hela organisationen.

För att skapa så mycket värde för våra invånare som möjligt och anpassa oss till nya förutsättningar behöver vi utveckla och lära oss tillsammans och systematiskt arbeta med förbättringar. För att nå våra strategiska mål behöver vi genomförandekraft för att lyckas med de förändringar och förbättringar som behöver göras.

I Region Blekinges ledningsprocess ingår processerna

  • utveckla och förbättra
  • planera, budgetera och följa upp.

Båda dessa processer är viktiga för ett systematiskt utvecklings- och förbättringsarbete. Processen "planera, budgetera och följa" upp sätter ramar och anger den strategiska riktningen och lägger grunden för att följa upp hur det går. Processen "utveckla och förbättra" visar hur vi gör för att komma framåt mot de strategiska målen.

Storlek och komplexitet i en förändring påverkar vilka arbetssätt och verktyg som är lämpliga.

Alla medarbetare på alla nivåer i Region Blekinge har en viktig roll i regionens utvecklings- och förbättringsarbete.

Som stöd för att jobba med utveckling och förbättring har Region Blekinge

  • förändringsledningsmetodik
  • förbättringsmetodik
  • projektmodeller
  • processmetodik
  • innovationsprocess.

Att göra förbättringar

Förändringsledning

Projektmodeller

Processmetodik

Utbildning om utveckling och förbättring

Gå gärna den digitala utbildningen i två delar om utveckling och förbättring.
Klicka här för att komma till utbildningen på Blekingekompassen Länk till annan webbplats..

Mer information

Mer information om att göra förbättringsarbete hittar du på undersidorna via menyn.

Hittade du informationen du sökte?