Förändringsledningsmetodik

För att genomföra förändringar framgångsrikt är det viktigt att alla människor som berörs av förändringen är med och drar åt samma håll. Just det handlar förändringsledning om.

Genom att skapa förutsättningar för människor att engagera sig och hitta vad förändringen betyder för dem ger vi förändringen bästa möjliga förutsättningar att lyckas. Förändringsledning är en viktig del av att få ut önskade effekter av Region Blekinges utveckling och förbättringsarbete.

Det finns många olika modeller för förändringsledning. Region Blekinges förändringsledningsmetodik bygger på fyra olika faser som både en person och en organisation går igenom vid en förändring: Inse, Förbereda, Agera och Befästa och kallas IFAB. Förändringsledningens faser kommer in på olika vis i faserna beskrivna ovan, prioritera, planera, genomföra och befästa.

Hittade du informationen du sökte?