Steg 7 – Resultat – Utvärdera och analysera åtgärder

Under tiden testet pågår och efteråt behöver det utvärderas. Hur gick det? Nådde arbetet uppsatta mål? Fungerade lösningen eller måste vi testa en annan åtgärd för att lösa problemet? Är behovet tillfredsställt? Justera förslag på åtgärder och gå tillbaka till punkt 5 vid behov. När test av lösning är tillräckligt bra behöver det hela implementeras fullt ut.

Om målet med förbättringsarbetet utformats som mätbart går det att se om förändringen också blivit en förbättring. En kvalitativ bedömning kan också beskriva viktiga resultat från förändringsarbetet. Särskilt kan det handla om att fånga oförutsedda konsekvenser av förändringen, så kallade balanserade mått.

Förbättringsarbetet behöver vara transparent och redovisas på ett visuellt tilltalande sätt. I verksamheten kanske redan finns en förbättringstavla där förbättringsarbete löpande visualiseras. Enkla posters kan sammanfatta förbättringsarbetets resultat för spridning i verksamheten eller via intranät och så vidare. Använd den kommunikationsplan som utvecklades under förändringsplanen för att sprida information till rätt intressenter. Att kontinuerligt mäta både vad man gör och vilket resultat man ser är också ett oerhört kraftfullt verktyg för att motivera teamet och övriga intressenter.

Verktyg

Hittade du informationen du sökte?