Steg 8a – Implementera

Nu är det dags för förbättringen att bli en del av vardagen genom att integrera den i hur vi jobbar.

Planera för och genomför implementering i större skala. Det är lätt att lägga för lite tid på att genomföra förbättringen fullt ut. Ofta tror man att detta sker av sig självt, men det gör det inte. För att lyckas med implementeringen är de tidigare stegen viktiga. Ju bättre de är genomförda, desto mer förarbete är redan gjort för implementeringen. De tidigare stegen, från bakgrundsbeskrivning till test och genomförande, är grunden till implementeringsplanen. Gör en ny plan för att genomföra förbättringen fullt ut. Använd samma verktyg som i de tidigare stegen, framförallt steg 6 och 7.

För att lyckas väl med att genomföra en förbättring är det viktigt att säkerställa att

  • det finns ett tydligt syfte och mål som är attraktivt och önskvärt
  • alla berörda har rätt kompetens och möjligheter att träna på det nya
  • alla berörda har förutsättningar att hitta "what's in it for me"
  • det finns tillräckliga resurser avsatta och nödvändiga beslut tagna
  • det finns en tydlig plan för implementeringen.

För att se hur en implementering går är det bra att försöka följa implementeringen från olika perspektiv och samtidigt även fortsätta att följa resultaten, så att syfte och mål verkligen uppfylls. Dessa faktorer kan vara intressanta att följa:

  • Införandehastighet – hur snabbt kan vi börja med det nya?
  • Skicklighet – hur bra kan vi använda det nya?
  • Nyttjandegrad – hur många av oss accepterar och använder det nya?
  • Hur upplever berörda implementeringen och det nya?

Om implementeringen innebär en stor förändring kan det behövas ytterligare verktyg. Då kan det vara bra att planera implementeringen som ett projekt med en förändringsledningsplan, se länkar i verktyg nedan.

Verktyg

Hittade du informationen du sökte?