Steg 4 – Framtida läge – Syfte och mål

Det är viktigt med en tydlig och tilltalande bild av vad vi vill åstadkomma. Beskriv hur det önskade framtida läget ser ut. Använd gärna verktyget "Önskat framtida läge" som stöd. Det framtida läget konkretiseras genom syfte och mål.

Syftet med förbättringen handlar om "Varför gör vi det här?" och "För vem gör vi det här?". Syftet går inte in på lösningar eller hur arbetet ska göras.

Målet är det som ska uppnås med förbättringen. Använda gärna SMARTA mål. Ett mål bör vara Specificerat, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsatt (SMARTA). Mål är inte att utarbeta rutiner, handlingsplaner eller informationsbroschyrer. Dessa punkter kan dock vara aktiviteter för att uppnå målen.

Verktyg

Hittade du informationen du sökte?