Steg 6 – Genomföra och testa åtgärder

Bästa sättet att ta reda på om en lösning faktiskt fungerar är oftast att testa. Fungerar det inte så kan man alltid justera eller gå tillbaka till det som var innan och prova en ny lösning.

Planera för att testa den valda lösningen. Välj vad som ska testas, var det ska testas och under hur lång tid. När ska det utvärderas och hur ska det följas? Dokumentera vem som gör vad när. Ett test kan vara litet eller mer omfattande. Syftet är att få veta hur idén fungerar i verkligheten. Ofta är det i detta steg som teamet märker om man förankrat sitt arbete tillräckligt med alla involverade.

Flera verktyg kan hjälpa teamet att bli framgångsrika i förbättringsarbetet. Teamet behöver skapa sig en bild över vilka som egentligen påverkas av de kommande förändringarna. Genom att göra en intressentkartläggning får förbättringsteamet en gemensam bild över vilka intressenter som behöver informeras eller kanske till och med involveras i förbättringsarbetet. En särskild kommunikationsplan kan vara ett värdefullt verktyg i detta sammanhang.
De allra flesta förbättringar innebär förändrade beteenden. Använd gärna verktygen "Nya beteenden" och "Att göra en enkel och konkret plan" för att tydliggöra det ni vill åstadkomma. Se även steg 8 om implementering om testet är mer omfattande.

Verktyg

Hittade du informationen du sökte?