Verktygslåda

I förbättringsarbeten kan olika verktyg användas för att åskådliggöra problem, perspektiv, processer eller förslag till lösningar.

Verktygslåda

Användningsområde

VerktygFör att få översikt och samsyn

Mall för förbättringsarbete, A3 – instruktioner för ifyllnad Pdf, 95.3 kB.

För att beskriva ett problem

7 Frågor – tydlig problemformulering Powerpoint, 614.6 kB.

För att få idéer och uppslag

Brainstorming – för att generera idéer Powerpoint, 680.8 kB.


Open space – ta hjälp av en open space-facilitator

För att beskriva ett önskat framtida läge

Önskat framtida läge Powerpoint, 918.8 kB.

För att stötta nya beteenden

Nya beteenden Powerpoint, 635.4 kB.

För att förstå ett flöde/process

Metod processförbättringar

För att visa på olika perspektiv och tänka tillsammans

6 tänkarhattar för att tänka tillsammans Powerpoint, 704.4 kB.

För att åskådliggöra orsaker

Fiskbensdiagram Powerpoint, 658.2 kB.


Fiskbensdiagram mall Powerpoint, 603.7 kB.


5 varför – hitta grundorsaken Powerpoint, 639.4 kB.

För att hitta åtgärder

Påverkansanalys Powerpoint, 762.5 kB.

För att göra mätningar lätta att förstå

Att visualisera data Powerpoint, 960.6 kB.

För att analysera och dra slutsatser av data

Att mäta och analysera data Powerpoint, 782.6 kB.

För att prioritera

Prioriteringsverktyg Powerpoint, 635 kB.

För att sätta mål

SMARTA mål Powerpoint, 723.5 kB.

För att inkludera kundens/patientens perspektiv

Kundresa


Region Stockholms verktyg för förbättringsarbete och patientsamverkan Länk till annan webbplats.

För att lära känna sammanhanget

5 p för att lära känna vårt system Powerpoint, 614.5 kB.

För praktiskt stöd om grupp och teamarbete

Teamhandboken Pdf, 1.2 MB.

För att planera ett test eller genomförande på ett enkelt och konkret sätt

Att göra en enkel och konkret plan Powerpoint, 605.5 kB.

För att planera för implementering

Mall implementeringsplan Word, 111 kB.


Hittade du informationen du sökte?