Verktygslåda

I förbättringsarbeten kan olika verktyg användas för att åskådliggöra problem, perspektiv, processer eller förslag till lösningar.


Användningsområde

VerktygFör att få översikt och samsyn

Mall för förbättringsarbete, A3 – instruktioner för ifyllnad Pdf, 95.3 kB, öppnas i nytt fönster.

För att beskriva ett problem

7 Frågor – tydlig problemformulering Powerpoint, 614.6 kB, öppnas i nytt fönster.

För att få idéer och uppslag

Brainstorming – för att generera idéer Powerpoint, 680.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Open space – ta hjälp av en open space-facilitator

För att beskriva ett önskat framtida läge

Önskat framtida läge Powerpoint, 918.8 kB, öppnas i nytt fönster.

För att stötta nya beteenden

Nya beteenden Powerpoint, 635.4 kB, öppnas i nytt fönster.

För att förstå ett flöde/process

Metod processförbättringar

För att visa på olika perspektiv och tänka tillsammans

6 tänkarhattar för att tänka tillsammans Powerpoint, 704.4 kB, öppnas i nytt fönster.

För att åskådliggöra orsaker

Fiskbensdiagram Powerpoint, 658.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Fiskbensdiagram mall Powerpoint, 603.7 kB, öppnas i nytt fönster.


5 varför – hitta grundorsaken Powerpoint, 639.4 kB, öppnas i nytt fönster.

För att hitta åtgärder

Påverkansanalys Powerpoint, 762.5 kB, öppnas i nytt fönster.

För att göra mätningar lätta att förstå

Att visualisera data Powerpoint, 960.6 kB, öppnas i nytt fönster.

För att analysera och dra slutsatser av data

Att mäta och analysera data Powerpoint, 782.6 kB, öppnas i nytt fönster.

För att prioritera

Prioriteringsverktyg Powerpoint, 635 kB, öppnas i nytt fönster.

För att sätta mål

SMARTA mål Powerpoint, 723.5 kB, öppnas i nytt fönster.

För att inkludera kundens/patientens perspektiv

Kundresa


Region Stockholms verktyg för förbättringsarbete och patientsamverkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att lära känna sammanhanget

5 p för att lära känna vårt system Powerpoint, 614.5 kB, öppnas i nytt fönster.

För praktiskt stöd om grupp och teamarbete

Teamhandboken Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

För att planera ett test eller genomförande på ett enkelt och konkret sätt

Att göra en enkel och konkret plan Powerpoint, 605.5 kB, öppnas i nytt fönster.

För att planera för implementering

Mall implementeringsplan Word, 111 kB, öppnas i nytt fönster.


Hittade du informationen du sökte?