Steg 1 – Bakgrund

Första steget är att utforska en gemensam bild över varför det är viktigt att förbättringsarbete ska genomföras. Förbättringsarbetet kan utgå antingen från ett problem eller ett mål.

Starten i förbättringsarbetet kan antingen vara målorienterad eller problemorienterad. Målorienterad förbättring innebär att det finns ett uttalat mål att nå. Ibland är målet uttryckt med mätbara egenskaper som tydligt kan signalera när målet är uppnått, exempelvis att 80 % av patienterna med höftfraktur ska opereras inom 24 timmar. I andra fall är målen inte direkt mätbara utan mer svepande och beskriver ett måltillstånd, exempelvis att brukarna ska uppleva att deras behov tillgodosetts.

Se vidare under steg 3, Framtida läge – syfte och mål. När det gäller problemorienterad förbättring fungerar metoden "7 frågor" bra för att hjälpa förbättringsteamet att definiera problemet tydligt.

Det är även viktigt att se till att det finns en tydlig koppling till övergripande mål och strategier.

Verktyg

Hittade du informationen du sökte?