Steg 5 – Förbättringsidéer

Nu har teamet en tydlig bild av problemet och målet. Nästa steg är att hitta sätt att komma dit. Det har kanske kommit fram lösningsförslag under arbetet?

Samla idéer och lösningsförslag. Här är verktygen påverkansanalys eller brainstorming bra att använda. Vilka idéer kan vi genomföra? Gör tillsammans en prioritering och välj vad som ska testas. Beskriv förslaget till lösning och förankra den vid behov med ledning och berörda.

  • Finns förutsättningar för rätt kompetens och tillräckliga resurser för att genomföra ett test och för att implementera lösningen om den fungerar väl?
  • Finns alla nödvändiga beslut?

Gör riskanalyser och konsekvensbeskrivningar.

Verktyg

Hittade du informationen du sökte?