Steg 2 – Nuläge

Beskriv nuläget. När förbättringsteamet har en gemensam bild av varför det behövs ett förbättringsarbete behövs det mer fakta för att veta hur nuläget ser ut.

Har "7 frågor" använts för att beskriva problemet finns det en bra början att utgå ifrån. Det är viktigt att inte gissa och bara lita på en känsla utan att undersöka hur det faktiskt ser ut. Ofta är det bra att titta på hela processen för att få en bild av sammanhanget. Något av den data som samlas in här kan sedan användas som indikator för målet i nästa steg. På det viset går det att följa resultatet av arbetet över tid. Se avsnitt om att mäta och följa upp för hur det kan gå till.

Verktyg

Hittade du informationen du sökte?