Smittskyddsenheten

På smittskyddsenheten arbetar vi förebyggande och för att minska spridningen av smittsamma sjukdomar bland människor. Detta sker genom information, utbildning, smittspårning och övervakning av epidemier samt samarbete med andra myndigheter och sjukvårdsenheter.

Verksamheten regleras enligt Smittskyddslagen. Vi finns på Blekingesjukhuset Karlskrona och vår verksamhet täcker hela länet.

Vi som arbetar på smittskyddsenheten är

  • Bengt Wittesjö, smittskyddsläkare
  • Kirsti Lindström, smittskyddssjuksköterska
  • Yvonne Bergendorff, smittskyddsekreterare

Klinisk anmälan Sminet

Inloggning till Sminet Länk till annan webbplats.

Klinisk anmälan Sminet NY rutin. Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Användarmanual klinisk anmälan nya Sminet. Pdf, 2 MB.

Hittade du informationen du sökte?