Smittskyddsenheten

På smittskyddsenheten arbetar vi förebyggande och för att minska spridningen av smittsamma sjukdomar bland människor. Detta sker genom information, utbildning, smittspårning och övervakning av epidemier samt samarbete med andra myndigheter och sjukvårdsenheter.

Verksamheten regleras enligt Smittskyddslagen. Vi finns på Blekingesjukhuset Karlskrona och vår verksamhet täcker hela länet.

Vi som arbetar på smittskyddsenheten är

  • Bengt Wittesjö, smittskyddsläkare
  • Kirsti Lindström, smittskyddssjuksköterska
  • Yvonne Bergendorff, smittskyddsekreterare
Hittade du informationen du sökte?