Läkemedel

Här finner du samlad information som rör arbetet med läkemedel i Region Blekinge.

Här finns bland annat information om

  • läkemedelskommitténs arbete med rekommendationslistor
  • informationsmaterial och utbildningar
  • läkemedelssektionens arbete med läkemedelshantering och beställning
  • information om läkemedelsgenomgångar
  • länkar till beslutsstöd
  • Region Blekinges egna regler kring dos
  • subvention av vissa varor
  • receptbeställning.

Klicka dig fram i menyn för att hitta rätt.