Klinisk farmaci

Klinisk farmaci är de aktiviteter och den service som farmaceuten i vårdteamet bidrar med för att utveckla och främja rationell och ändamålsenlig användning av läkemedel.

Som klinisk farmaceut arbetar man tillsammans med andra professioner i vården för att minska läkemedelsrelaterade fel, säkerställa en god läkemedelsanvändning både hos patienten och i vården samt stöttar vårdens verksamheter i frågor som rör läkemedelssäkerhet.

I Region Blekinge bedrivs arbetet med klinisk farmaci inom både specialiserad
och nära vård.

Kliniska farmaceuter kan bland annat

  • vara ett stöd vid avancerad polyfarmaci
  • bidra med läkemedelskunskap i enkla och fördjupade läkemedelsgenomgångar
  • ge förslag på dosanpassningar/läkemedelsval efter patientens förutsättningar
    samt vid läkemedelsinteraktioner
  • genomföra utbildningsinsatser för att öka kunskapen om läkemedel och
    nya rekommendationer
  • svara på specifika läkemedelsfrågor som till exempel dela eller krossa läkemedel
  • arbeta fram rutiner och PM som rör läkemedel.

De kliniska farmaceuterna nås via telefon och mail (se kontaktuppgifter nedan).

Den offentliga primärvården har också möjlighet att skicka en bevakning i NCS Cross till gruppen apotekare gällande en enskild patients läkemedelsbehandling.
Bevakningarna kontrolleras 1–2 gånger per vecka.

Hittade du informationen du sökte?