Klinisk farmaci

På denna sida listas vad de kliniska farmaceuterna kan bidra med.

De kliniska farmaceuterna kan bidra med
  • ​​läkemedelsgenomgångar
  • framtagande av aktuell läkemedelslista för enskild patient
  • svar på specifika läkemedelsfrågor, till exempel dosanpassningar efter patientens förutsättningar vid nedsatt njurfunktion eller vid läkemedelsinteraktioner
  • svar på frågor kring läkemedel som behöver delas/krossas till exempel till patienter med sväljsvårigheter eller enteral läkemedelsadministrering (sond).

För primärvården går det att via journalsystemet skicka bevakning till
apotekare gällande en patientrelaterad frågeställning. Denna kontaktväg kontrolleras 1–2 gånger per vecka.