Läkemedelsgruppen

Är en grupp med läkare, farmaceuter och administrativ personal som arbetar med läkemedelsfrågor i Region Blekinge.

Kontaktlista

Apotekare
Andersson Karin (fl)
0455-734161
karin-e.andersson@regionblekinge.se

Frånberg Olivia, Med. dr, Vice ordf. Läkemedelskommittén
0455-734118
olivia.franberg@regionblekinge.se

Röman Jonas
0455-734065
jonas.roman@regionblekinge.se

Svensson Linn
0455-737814
linn-b.svensson@regionblekinge.se

Kliniska farmaceuter
Lengstedt Anna
0455-734094
anna.lengstedt@regionblekinge.se

Familjeläkare
Janson Anna, Ordförande i Läkemedelskommittén
0455-734067
anna.janson@regionblekinge.se

Avdelningschef
Nedfors Karin
0455-737811
karin.nedfors@regionblekinge.se

Webbpublicist & Adm. sekreterare
Witt Monica
0455-734089
monica.witt@regionblekinge.se


Hjälpte informationen på sidan dig?