Läkemedelsmål

Läkemedelskommittén i Region Blekinge har fastslagit
nedan 12 mål för 2020–2021. Målen är regionövergripande och syftar till att få en ändamålsenlig, säker, evidensbaserad, jämlik och kostnadseffektiv läkemedelsbehandling av god kvalitet.

Våra lokala mål grundar sig på flera strategiska dokument (se nedan)

Hjälpte informationen på sidan dig?