Läkemedelsmål

Samverkan för bättre läkemedelsanvändning

Region Blekinge har sedan 2021 en Läkemedelsstrategi för att få en läkemedelsanvändning av högsta kvalitet för patient, samhälle och miljö, genom samsyn och samverkan. Strategins övergripande mål är:

  • Effektiv och säker läkemedelsanvändning
  • Tillgänglig och jämlik användning av läkemedel
  • Samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning

Målen beskrivs ytterligare i läkemedelsstrategin Pdf, 860.8 kB, öppnas i nytt fönster. för 2021 - 2023. Strategin och målen grundar sig bland annat i den nationella läkemedelsstrategin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. men även Region Blekinges
Regionplan 2020 - 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Läkemedelskommittén i Region Blekinge har fastslagit nedan 12 mål för 2020–2021. Målen syftar till att få en ändamålsenlig, säker, evidensbaserad, jämlik och kostnadseffektiv läkemedelsbehandling av god kvalitet.

  • Minskad förskrivning av antibiotika. Det långsiktiga målet är att ej
    överstiga 250 recept per 1000 invånare (enligt Stramas nationella mål).
    Läs mer >>>
Hjälpte informationen på sidan dig?