Minskad andel förskrivet Lyrica av total andel pregabalin

Apoteken byter som regel till likvärdigt läkemedlet med lägst kostnad.
Det gäller inte för läkemedel med snävt terapeutiskt intervall (t.ex. antiepileptika),
olika handhavande (t.ex. inhalationsläkemedel), biologiska läkemedel och läkemedel utan förmån. Förskrivaren måste därför själv välja rätt preparat för att få läkemedlet
till lägst kostnad.

Se Smarta byten Länk till annan webbplats. i Reklistan.

Hittade du informationen du sökte?