Minska onödig användning av protonpumpshämmare

Minska den onödiga användningen av protonpumpshämmare (PPI)

Förskrivningen av protonpumpshämmare (PPI) i Blekinge har under många år varit bland de högre i landet. Den stora förskrivningen kan förklaras av att PPI ofta förskrivs utanför godkänd indikation samt med bristande uppföljning. Att ange indikation och behandlingsplan i journalen är en nyckelfaktor, helst under sökordet läkemedelsberättelse. PPI är effektiva läkemedel när de används vid rätt indikation, men vid de vanligaste orsakerna till obehag från övre delen av buken, funktionell dyspepsi eller IBS, är effekten av PPI i nivå med placebo. Allvarliga men sällsynta biverkningar har uppmärksammats i samband med PPI. PPI interagerar med över 80 substanser och reboundfenomen kan uppstå. Som ett stöd i arbetet kan patientbroschyren ”Information om omeprazol och andra protonpumpshämmare” samt favorit med nedtrappningsschema i journalen användas.

Patientfolder – Information om omeprazol och andra protonpumpshämmare.pdf (regionblekinge.se) Länk till annan webbplats.

Hittade du informationen du sökte?