Andelen kinolonrecept

Andelen kinolonrecept av recept på UVI-medel hos kvinnor
18-79 år ska vara < 10 %

Pivmecillinam och nitrofurantoin är förstahandspreparat för behandling av cystit. Kinoloner ska inte förskrivas vid cystit på grund av ökad resistens och alltför brett spektrum. Vid pyelonefrit som dock endast utgör ett par procent av alla urinvägsinfektioner hos kvinnor är kinoloner rimligt att använda.

Enligt Stramas nationella mål Länk till annan webbplats.

Se även Strama Blekinges mål i infektionsverktyget och antibiotikarevisioner på Region Blekinges intranät.

Hittade du informationen du sökte?