God hushållning av våra resurser - välj billigare alternativ då det är möjligt

I Region Blekinge ska det finnas goda förutsättningar för att läkemedelsanvändningen ska vara kostnadseffektiv.

I vissa fall behöver förskrivaren själv välja preparat med lägst kostnad då apoteken inte alltid byter till billigare likvärdigt läkemedel. Det gäller för läkemedel med snävt terapeutiskt intervall (t.ex antiepileptika), olika handhavande
(t.ex. inhalationsläkemedel) och biologiska läkemedel.

Då Blekinge fortfarande har hög förskrivning av originalpreparatet Lyrica följs förskrivningen för att se så att andelen generisk förskrivning av pregabalin ökar.
En ökning av totalt använt pregabalin är dock inte önskvärt och subventionsbegränsningen ska respekteras.

För fler kostnadsbesparande tips se Smart byten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i Reklistan.

Indikator: Minskad andel Lyrica av total andel pregabalin

Hittade du informationen du sökte?