God hushållning av våra resurser - välj billigare alternativ då det är möjligt

I Region Blekinge ska det finnas goda förutsättningar för att läkemedelsanvändningen ska vara kostnadseffektiv.

I vissa fall behöver förskrivaren själv välja preparat med lägst kostnad då apoteken inte alltid byter till billigare likvärdigt läkemedel. Det gäller för läkemedel med snävt terapeutiskt intervall (t.ex antiepileptika), olika handhavande (t.ex. inhalationsläkemedel) och biologiska läkemedel.

Då Blekinge fortfarande har hög förskrivning av vissa originalpreparat så som Lyrica
följs förskrivningen för att se så att andelen generisk förskrivning ökar.

För fler kostnadsbesparande tips se Smarta byten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i Reklistan.

Indikatorer

  • Andel generiskt pregabalin, levetiracetam, lamotrigin
  • Andel generiskt formoterol + budesonid
  • Andel biosimilar insulin glargin, aspart, lispro
  • Andel billigaste adalimumab biosimilarer
  • Andel etanercept biosimilarer
  • Andel melatonin med lägre pris
Hittade du informationen du sökte?