Stöd vid läkemedelshantering

Här hittar du information om samt länkar till hemsidor och dokument som kan vara till hjälp vid läkemedelshantering. Det är rådgivande hjälpmedel, därför är det viktigt att göra en egen professionell bedömning vid klinisk tillämpning.


Det går även att vända sig till de kliniska farmaceuterna med läkemedelsfrågor,
antingen via mejl eller telefon kliniskfarmaceut@regionblekinge.se

0455-73 40 94 eller 0455-73 78 14

Linn Svensson, Leg. Apotekare och Anna Lengstedt, Klinisk farmaceut
Enheten för kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?