Rekommendationer och förskrivarstöd

Här hittar du skriften Rekommenderade läkemedel med kloka läkemedelsval vid vanliga sjukdomstillstånd. Den ges ut årligen av Läkemedelskommittén i Blekinge och utarbetas av kommitténs terapigrupper.

Längst fram finns sidor om äldres läkemedel, nutrition, palliativa läkemedel med mera. Vidare finns bakgrundsmaterialet som är en fördjupning till Rekommenderade läkemedel. Här finns bland annat förklaringar till preparatvalen, fördjupningar kring sjukdomarna och skattningsskalor.

Antibiotikaval är en skrift utgiven av Läkemedelskommittén och Strama Blekinge med de vanligaste infektionssjukdomarna, när antibiotika är indicerat och vad man i så fall ska välja. Dessa 3 finns också i journalen under Växla - Extern applikation.

Broschyren Sov bra utan sömnmedicin är framtagen för patienter med sömnproblem. Alla skrifterna kan beställas från Läkemedelskommittén: lakemedelskommitten@ltblekinge.se.

Här finns också olika förskrivarstöd som har med läkemedel att göra.