Rekommendationer och förskrivarstöd

Här hittar du material som kan vara till hjälp när du ordinerar
och förskriver läkemedel.

Det lokala materialet är utarbetat av Läkemedelskommittén i Blekinge samt Strama Blekinge och går att beställa hos Läkemedelskommittén via mail: lakemedelskommitten@regionblekinge.se
Detta gäller Rekommenderade läkemedel, Antibiotikaval öppenvård samt
patientbroschyrerna Sov bra – utan sömnmedicin och Patientinformation – Information om omeprazol och andra protonpumpshämmare.

I Bakgrundsmaterial Rekommenderade läkemedel finns förklaringar till preparatvalen i Rekommenderade läkemedel och behandlingsstrategier för de berörda sjukdomstillstånden.

Hjälpte informationen på sidan dig?