Läkemedel och miljö

De flesta läkemedel vi använder utsöndras via urinen i oförändrad form eller som metaboliter och hamnar till slut i avloppet.

Läkemedelsresterna kan sedan nå vattendrag och grundvattnet trots passage genom avloppsreningsverken eftersom dagens reningsverk inte är byggda för att rena bort läkemedel.

Läkemedel är ofta också framtagna för att stå emot biologisk nedbrytning och kan därför finnas kvar i miljön under lång tid. Det finns rapporter om påverkan på exempelvis fiskar, liksom att uppmätta koncentrationer av antibiotika i reningsverk kan selektera för antibiotikaresistens.

Vissa läkemedel har påvisats i låga halter i dricksvatten, vilket är en varningssignal om att vårt sätt att hantera läkemedel i dag kan leda till hälso- och miljöproblem i framtiden.

I Europa finns hårda krav på rening av avloppsvatten vid läkemedelsproduktion. Råvaruproduktion av aktiva substanser i andra länder (till exempel Indien och Kina) kan i vissa fall ge stora utsläppe som därmed kan påverka miljön.

Det är även viktigt att tänka på hur läkemedel hanteras vid kassation. Tänk på att oanvända läkemedel samt till exempel använda plåster, hormonspiraler och vaginalinlägg alltid ska kasseras på korrekt sätt eller lämnas tillbaka till apotek.

Hjälpte informationen på sidan dig?