Arbetsplatskoder

Förskrivarkod och arbetsplatskod är obligatorisk på alla recept på läkemedel för att de ska få expedieras på apotek. Dessa koder ska skrivas ut på alla recept.

För information och eventuell ny arbetsplatskod vid start av ny verksamhet inom regionen eller arbetsplatskod till pensionerade förskrivare kontakta Hanna Justad.

Följande uppgifter är viktiga vid anmälan om ny arbetsplatskod till verksamheten:

  • Namnet på den nya verksamheten
  • Var i organisationen arbetsplatsen finns
  • Adress och kontaktuppgifter på arbetsplatsen.
  • Vem som har beslutat att en ny arbetsplatskod behövs.

För pensionerade förskrivare ska följande information anges:

  • Namn och folkbokföringsadress
  • Personnummer, kontroll av legitimation görs alltid
  • Kontaktuppgifter, gärna en mailadress.
Hittade du informationen du sökte?