Beställning av receptblankett

En ny receptblankett från och med 1 februari 2021
Läkemedelsverket har tagit fram en ny receptblankett som ersätter de tidigare receptblanketterna och används vid all receptförskrivning av läkemedel, även särskilda läkemedel. Blanketten är försedd med serienummer och har anpassats för de nya uppgifterna om förmån såsom förmånsberättigad patient, om subventionsbegränsningarna uppfylls och subvention till exempel enligt Smittskyddslagen.

Krav på att använda den nya receptblanketten är satt till 1 maj 2021, men då de gamla receptblanketterna (vanliga och särskilda) inte längre går att beställa från Strålfors, ska den nya receptblanketterna för utskrift användas redan 1 februari när den nya funktionen i NCS Cross slagits på.

Från och med 1 februari går endast de nya blanketterna att använda i regionens skrivare. Recept som inte ska användas i skrivare med NSC Cross behöver de nya receptblanketterna användas från och med 1 maj (de gamla blanketterna kan användas till och med 30 april). Recepten har 1 års giltighetstid (expedieras på apotek 1 år efter förskrivningsdatum).

Pappersrecept endast i undantagsfall
I första hand skall förskrivning av recept ske elektroniskt med e-recept (eller i Pascal när patienten har dosdispensiering). Undantagsvis kan behov av pappersrecept finnas:

  • Vid driftstopp (fel i ett journalsystem eller störningar i överföringen till E-hälsomyndigheten)
  • För patienten med behov att hämta ut ett läkemedel i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
  • Patienten har ett skyddsbehov (observera att information om receptet ändå kommer att finnas i elektronisk form i och med att information om uthämtade läkemedel finns i Nationella läkemedelslistan från och med 1 oktober 2021)
  • Andra särskilda skäl. Observera att avsaknad av ett elektroniskt system för förskrivning inte är ett giltigt skäl. Förskrivning ska istället ske i det webbaserade verktyget Förskrivarkollen som E-hälsomyndigheten håller på att ta fram.

Förvaring av de nya receptblanketterna
Det är viktigt att de nya receptblanketterna förvaras säkert på samma sätt som de gamla receptblanketterna för särskilda läkemedel. Varje förvaltning/verksamhet ansvarar för att upprätta rutin för förvaring, hantering och inventering av receptblanketter, inklusive handlingsplan om receptblanketter saknas.

Beställning av receptblanketter
Beställning av receptblankett sker via Strålfors beställningsblankett (se nedan)
Arbetsplatskod måste anges för beställning av recept (även de utan påtryck).

Observera att lägsta antalet otryckta recept för beställning är 100 st.

Recepten går att få med och utan påtryck av till exempel: arbetsplatskod och förskrivarkod.
I receptskrivningsfacken på Regionens skrivare skall endast recept utan påtryck användas.
I de fall pappersrecept inte används i skrivare är huvudregeln att förskrivarkod och arbetsplatskod ska vara i maskinläsbar form, för närvarande innebär detta streckkod, till exempel förtrycka blanketter eller klisteretiketter.

Beställningsblanketten mailas in till customer.service@stralfors.se
(för snabbare hantering, ej postas). Leveranstid är ca 10 dagar.

Vid frågor gällande beställning eller beställningsblanketten kontakta PostNord Strålfors
kundtjänst: Tel: 010-331 25 25 (knappval 3, recept) eller customer.service@stralfors.se

För information om den nya receptblanketten och förändringar i föreskrifterna
se Läkemedelsverkets hemsida Länk till annan webbplats.


Hjälpte informationen på sidan dig?