Region Blekinges egna subventioner

Region Blekinges egna subventioner gäller livsmedel för speciella medicinska ändamål, smittskydd, undantag utanför förmån, preventivmedel, psykosläkemedel, läkemedel till tillståndslösa och kateterslem.

Klicka h​​är för att läsa reglerna om egen subventionering av läkemedel eller annan vara. Pdf, 299.6 kB.

Klicka här för att hämta blankett om enskild subvention (undantagshantering) för en patient (om regelverket i dokumentet ovan är uppfyllt). Pdf, 88.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Region Blekinges subvention av receptläkemedel till flyktingar från Ukraina

Detta gäller till och med 2022-12-31.

Migrationsverket subventionerar läkemedel till flyktingar från Ukraina som beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet.

Region Blekinge subventionerar receptläkemedel till flyktingar från Ukraina som ännu inte beviljats uppehållstillstånd.

Regler för regionsubvention

Subventionen omfattar de ukrainska flyktingar som ännu ej beviljats uppehållstillstånd (dvs de som ännu ej fått så kallat UT-kort).

  • Subvention gäller läkemedel inom läkemedelsförmånen
  • Egenavgift skall ej tas ut
  • Smittskyddsläkemedel lämnas ut utan någon avgift och debiteras regionen enligt normal rutin

För expedierande apotek

Expedierande apotek debiterar Region Blekinge 100% av kostnaden enligt ovan. På underlaget skall anges preparatnamn förskrivarens namn och förskrivares arbetsplatskod samt att det gäller personer från Ukraina.

Ange referenskod 16153185

Faktureringsadress:
Region Blekinge
Box 158
371 22 Karlskrona

Hjälpte informationen på sidan dig?