Läkemedel i kommunal verksamhet

Läkemedelsförråd i kommunal hälso- och sjukvård behövs för att snabbt kunna ge läkemedel vid en akut ordination eller vid vård i livets slutskede.

​​​​​​​​​​​​Grundkriterier:

  • Läkemedel ur de kommunala förråden kräver läkarordination,
    undantag kan ske via ordination enligt generella direktiv.
  • Gäller för patienter i kommunal vård.
  • Innebär ingen läkemedelskostnad för patienten.
  • Dokumentation ska ske i patientens journal.

Undantagsvis får vissa läkemedel efter behovsbedömning utdelas av sjuksköterskor/distriktssköterskor utan läkarkontakt, så kallad ordination enligt generella direktiv. Ordination enligt generella direktiv bör ske restriktivt och läkare ska ta ställning till eventuell fortsatt eller ändrad medicinering. För de läkemedel som kan ges enligt generella direktiv hänvisas till instruktioner i Generell läkemedelslista för kommunal vård i Blekinge. Given dos enligt generella direktiv registreras i journalhandling.

För information om rutin, läkemedel i de kommunala förråden och generell läkemedelslista, se länkar nedan.

Hittade du informationen du sökte?