Ett barn sitter vid havet med hink och spade

Samverkan Blekinge

I dag finns ett stort behov av samverkan inom vård och omsorg, till exempel inom äldrevård, individ- och familjeomsorg, funktionshinderområdet och inom psykisk hälsa.

På dessa sidor samlar vi information om vårdsamverkan.

Hjälpte informationen på sidan dig?