LSVO

Ledningssamverkan Vård och omsorg (LSVO) utgör ledningsgrupp för Samverkan Blekinge och beslutar om frågor rörande samverkan mellan olika aktörer inom socialtjänst, vård- och omsorg, hälso- och sjukvård samt skolan i Blekinge.

LSVO arbetar på strategisk nivå och beslutar om ramar och inriktning för den långsiktiga utvecklingen. LSVO skapar och kommunicerar vision och mål för samverkan i dialog med övriga i samverkansstrukturen och med en tidshorisont på 3–5 år.

På denna sida och tillhörande undersidor finner du information inom området.

Hittade du informationen du sökte?