Fem ungdomar som ligger bredvid varandra och ler mot kameran.

Barn och unga

Berörda huvudmän har ett gemensamt ansvar att uppmärksamma att barn och unga i behov av samordnat stöd får sina rättigheter tillgodosedda.
Målgruppen är alla barn och unga 0–18 år. Samverkan ska skapa ett helhetsperspektiv på barn och ungas hälsa där säkra övergångar och gränsöverskridande samverkan mellan verksamheter och huvudmän är en självklarhet.

Hjälpte informationen på sidan dig?