Ett barn i gul höstjacka går på asfalt. I bakgrunden syns träd och gula höstlöv på marken.

Barn och ungas hälsa

Berörda huvudmän har ett gemensamt ansvar att uppmärksamma att barn och unga i behov av samordnat stöd får sina rättigheter tillgodosedda.
Målgruppen är alla barn och unga 0–18 år. Samverkan ska skapa ett helhetsperspektiv på barn och ungas hälsa där säkra övergångar och gränsöverskridande samverkan mellan verksamheter och huvudmän är en självklarhet.

Hittade du informationen du sökte?