Tidiga och samordnade insatser för barn (TSI)

Tidiga och samordnade insatser handlar om att barn och unga ska få stöd i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling. För detta krävs en god samverkan mellan skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Vad är tidiga och samordnade insatser?

Tidiga samordnade insatser betyder att personal från skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst arbetar tillsammans. Samordningen behövs för att skapa en helhet kring insatser för barn och unga som är i behov av stöd från flera aktörer. TSI är inte en viss metod utan bygger på att verksamheterna har en gemensam struktur. På så vis ska alla barn och unga få stöd och hjälp i tid utifrån sina och familjens behov.

Hittade du informationen du sökte?