Bild av två händer som antecknar. Man ser bara händer, penna, papper, dator, en kopp kaffe, gräset på marken och ordet "Inspo".

Mallar och grafisk profil

För att underlätta för alla som handlägger information där Samverkan Blekinge är involverade finns ett antal mallar framtagna. Du fyller enkelt i innehåll utan att behöva tänka på att logotyp, färger och typsnitt är korrekta, då detta redan är förinställt.

Nedan finns mallar för bland annat beslutsärenden, presentationer och uppdragsbeskrivningar. Ladda ner den mall som lämpar sig för ändamålet och ändra endast text och lägg in eventuella bilder. Mallarna ska inte förändras eller justeras i annat avseende än den text du skriver in. Du ska inte ersätta eller förändra logotyp, typsnitt eller liknande.

Hittade du informationen du sökte?