Två händer som lägger pussel.

Uppdrag Psykisk Hälsa

Psykisk ohälsa har blivit en av våra största folkhälsoutmaningar. Samtidigt som hälsan i Sverige generellt sett är bra, så ökar den psykiska ohälsan. Uppdrag Psykisk Hälsa är en satsning från staten och Sveriges kommuner och regioner, SKR, som arbetar för att sätta fokus på frågor om psykisk hälsa.

SKR och staten har tagit fram en överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention för 2021–2022. Överenskommelsen är en fortsättning av det långsiktiga arbete som finansierats av staten, där SKR bidragit med utvecklingsstöd till kommuner och regioner.

I Blekinge samverkar region, kommuner och brukarorganisationer för att på olika sätt lyfta och utveckla arbetet med psykisk hälsa.

Aktuellt inom Uppdrag Psykisk Hälsa

Hjälpte informationen på sidan dig?