Aktuellt om uppdrag psykisk hälsa

Uppdatering från projektet Samsjuklighetsreformen

De första två månaderna av projektet ägnades åt att planera hur arbetet skulle genomföras under 2024. Vi har även samlat ihop och träffat styrgrupp och arbetsgrupp för projektet.

Ett av projektets uppdrag är att ge en nulägesbild av vården som idag ges till målgruppen; invånare med skadligt bruk eller beroende och/eller samtidigt med andra psykiatriska diagnoser. Nu pågår ett arbete med att under våren 2024 planera och genomföra aktiviteter som kan bidra med underlag till denna nulägesbild.

Mot verksamheter inom kommun och region som idag ger vård och insatser till invånare i Blekinge med ett skadligt bruk, beroende och samtidig psykiatrisk diagnos kommer det genomföras tre aktiviteter;

  • En datainsamling
  • En enkätundersökning
  • En verksamhetsundersökning bestående av intervjuer.

Det kommer även genomföras en brukarundersökning, bestående av intervjuer, som riktar sig till invånare i Blekinge som idag har insatser för ett skadligt bruk, beroende och samtidig psykiatrisk diagnos.

Aktiviteterna ska även bidra till en vidare analys av vad, som både på kortare och längre sikt, behöver ske för att Blekinges kommuner och Regionen ska nå upp till de målbilder samt tio bärande principer som finns i samsjuklighetutredningen.

På återseende

Lena och Johanna

Projektledare

Hittade du informationen du sökte?