Närbild på spetsen av en svart bläckpenna som skriver på ett vitt papper.

Utvärdering och uppföljning

Här kan du kunna läsa mer om de utvärderingar och uppföljningar som görs i arbetet med Uppdrag Psykisk Hälsa.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, tar tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen fram ett frågeunderlag för redovisning av de satsningar som genomförs. Svaren på frågorna fungerar som hjälp för det arbete som SKR och myndigheterna gör för att följa och stödja genomförandet av satsningar i kommuner och regioner.

För att det samlade frågeunderlaget ska kunna fyllas i behöver alla projekt/satsningar som fått ekonomiskt stöd inom Uppdrag Psykisk Hälsa fylla i en enkät. Enkäten skickas ut i slutet av varje år via samordnarna i respektive organisation. Dessa enkätsvar används sedan som en grund för att besvara frågeunderlaget från SKR.

Frågeunderlaget från SKR hanteras och besvaras av den regionala och kommunala samordnaren för Uppdrag Psykisk Hälsa i Blekinge.

Har du frågor? Mejla uppdrag.psykiskhalsa@regionblekinge.se

Redovisning av insatser inom psykisk hälsa och suicidprevention 2022

Läs SKR:s rapport för 2022 här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hittade du informationen du sökte?