Utvärdering och uppföljning

Här kan du kunna läsa mer om de utvärderingar och uppföljningar som görs i arbetet med Uppdrag Psykisk Hälsa.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, tar tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen fram ett frågeunderlag för redovisning av insatser som genomförs år 2021. Svaren på frågorna kommer att vara till stor hjälp för det arbete som SKR och myndigheterna gör för att följa och stödja genomförandet av insatser i kommuner och regioner.

För att det samlade frågeunderlaget ska kunna fyllas i behöver samtliga projekt/satsningar som beviljats medel inom ramen för Uppdrag Psykisk Hälsa fylla i en enkät. Enkäten skickas ut via samordnarna i respektive organisation. Dessa enkätsvar används sedan som en grund för att besvara frågeunderlaget från SKR.

Frågeunderlaget från SKR hanteras och besvaras av den regionala och kommunala samordnaren för Uppdrag Psykisk Hälsa i Blekinge.

Har du frågor? Mejla uppdrag.psykiskhalsa@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?