Ansök

Att verka för den psykiska hälsan och motverka ohälsa beskrivs av många som den största utmaningen samhället står inför. Med stimulansmedel kan utvecklingsinitiativ stödjas och vara en drivkraft framåt för att förbättra den psykiska hälsan för invånarna i Blekinge.

Stimulansmedlen ska leda till ökad samverkan mellan kommuner, region och civilsamhället och med ett tydligt brukarperspektiv för att motverka psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa genom långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete. Stimulansmedlen ska inte användas till den ordinarie verksamhetens drift utan syftet är att det ska vara en hjälp för att testa nya arbetssätt och metoder genom ett proaktivt perspektiv.

Om du vill göra en ansökan läs först dokumentet "Vägen från idé till färdig satsning". Detta och mallen för idébeskrivning finner du nedan.

För frågor kontakta länssamordnarna för uppdrag psykisk hälsa; uppdragpsykiskhalsa@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?