Ett antal händer som tillsammans håller i jord med en liten grön växt.

Ansök om stimulansmedel

Att verka för den psykiska hälsan och motverka ohälsa beskrivs av många som den största utmaningen samhället står inför. Med stimulansmedel kan utvecklingsinitiativ stödjas och vara en drivkraft framåt för att förbättra den psykiska hälsan för invånarna i Blekinge.

Stimulansmedlen ska leda till ökad samverkan mellan kommuner, region och civilsamhället med ett tydligt brukarperspektiv, för att motverka psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa genom långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete. Stimulansmedlen ska inte användas till den ordinarie verksamhetens arbete utan syftet är att det ska vara en hjälp för att testa nya arbetssätt och metoder genom ett proaktivt perspektiv.

Om du vill göra en ansökan:

Läs först dokumentet "Vägen från idé till satsning", som du hittar nedan. Skicka sedan ett mejl med en beskrivning av din/er idé till uppdrag.psykiskhalsa@regionblekinge.se eller kontakta länssamordnarna för Uppdrag Psykisk Hälsa nedan.

Hittade du informationen du sökte?