Två händer som formar ett hjärta framför en solnedgång över havet.

Suicidprevention

Region Blekinge samarbetar med regionens fem kommuner och andra organisationer i arbetet med suicidprevention. Arbetet samordnas med grund i den regionala handlingsplanen.

År 2008 fattade riksdagen ett beslut om nollvision för suicid, vilket betyder att vi ska jobba för att ingen ska dö i självmord. Suicidprevention kräver tidiga insatser och samarbete på bred front.

Region Blekinge har en samordnare för suicidprevention som har i uppgift att, tillsammans med medarbetare i regionen och våra fem kommuner, inventera och kartlägga regionens behov och insatser. I Blekinge finns ett länsövergripande nätverk med representanter från Region Blekinge, kommunerna och brukarorganisationer med syfte att bygga broar, dela kunskap, inspirera varandra och eventuellt hitta samverkansparter.

En viktig del i det suicidpreventiva arbetet är att utbilda civilsamhället och personal. Till exempel utbildas vår ambulanspersonal och räddningstjänst i ”Akut omhändertagande av självmordsnära personer”, AOSP, där de får kunskap i hur de ska bemöta personerna på bästa sätt.
Läs mer om utbildningen här.

Vi jobbar alltid utifrån fakta, framtagen av RESPI Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., bland andra.

Läs mer om suicid på 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Läs mer om efterlevandestöd på 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hjälpte informationen på sidan dig?