Två händer som formar ett hjärta framför en solnedgång över havet.

Suicidprevention

Region Blekinge samarbetar med regionens fem kommuner och andra organisationer i arbetet med suicidprevention. Arbetet samordnas med grund i den regionala handlingsplanen.

Bakgrund

Suicid är ett allvarligt folkhälsoproblem som berör hela samhället. Suicidhandlingar är den yttersta konsekvensen av ett stort psykiskt lidande där orsakerna är många och komplexa och är inte enbart en konsekvens av psykisk sjukdom.

I Sverige avlider cirka 1500 personer varje år genom suicid. Blekinge län har under de senaste fem åren haft ett av de högsta suicidtalen i landet och ligger efter år 2022 på tredje plats av landets 21 län.

Region Blekinges arbete med suicidprevention

Region Blekinge samarbetar med regionens fem kommuner och andra organisationer i arbetet med suicidprevention. För att stärka det suicidpreventiva arbetet i länet finns en regional samordnare med uppdrag att samordna och stödja arbetet tillsammans med medarbetare i regionen och våra fem kommuner. Här ingår att inventera och kartlägga regionens behov och insatser. Blekinge har idag ett länsövergripande nätverk med representanter från Region Blekinge, kommunerna och brukarorganisationer med syfte att bygga broar, dela kunskap, inspirera varandra och hitta samverkanspartners.

En ny länsgemensam strategi för suicidprevention antogs i december 2023. Arbetet med strategin utfördes av representanter med olika perspektiv ifrån Region Blekinge, kommunerna och skolan. Som stöd fanns även olika referensgrupper som medlemmar i nätverket för suicidprevention. Region Blekinges barnrättsambassadörer för 2023 gav också sina synpunkter på val av insatser.

Den nya strategin hittar du nedan under "Dokument och länkar".

Utbildningsmaterial

Kunskap om psykisk ohälsa, suicid och dess riskfaktorer är grundläggande för det förebyggande arbetet. Det kan även bidra till att minska stigmatisering. Till exempel har ambulanspersonal och räddningstjänst i Blekinge utbildats i ”Akut omhändertagande av självmordsnära personer”, AOSP, där de får ökade kunskaper i bemötande av personer i akuta situationer. Ett annat exempel är ”Mental Health First Aid”, MHFA, en utbildning i första hjälpen vid psykisk ohälsa.

Att våga samtala – hjälp och stöd

Det är aldrig farligt att prata om suicidtankar. Att tala om självmord kommer inte att väcka den björn som sover, det uppmuntrar i stället till att tala om känslorna och känns ofta som en lättnad.
Samtalet är det viktigaste verktyget när man gör en bedömning av en persons suicidrisk. Som stöd ska du använda de styrande dokument som gäller för din verksamhet.

Hjälp och stöd från familj och vänner samt vårdpersonal är ofta en viktig del i att en person tar sig igenom en kris. Hos Suicide Zero finns tips på hur du kan agera om du märker att en närstående mår dåligt.
Klicka här för att komma till Suicide Zero. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information

Nedan följer fler användbara länkar med ytterligare information och stödmaterial.

1177, självmordstankar

Klicka här för att komma till information hos 1177 om självmordstankar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

RESPI (Rekommendationer för suicidpreventiva insatser)

Inom Region Blekinge jobbar vi alltid utifrån fakta framtagen av RESPI.
Klicka här för att komma till RESPI. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Steg för Livet, en film om att göra skillnad

"Var sjätte timme tar en människa sitt liv i Sverige. Många tror att man inte kan påverka någon som tänker på att ta sitt liv. Men det stämmer inte. 18-åriga Moa och många vid hennes sida vet att det går att hjälpa. Att det går att påverka. Se filmen och lär dig fyra steg som kan göra skillnad."

Detta är beskrivningen för en film som Västra Götalandsregionen och Suicidprevention i Väst har producerat.
Klicka här för att komma till filmen på YouTube. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hittade du informationen du sökte?