Våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett stort samhälls- och folkhälsoproblem och inbegriper såväl hälso- och sjukvårds- som rättsliga och sociala aspekter. Våldet innebär alltid en kränkning av de utsattas mänskliga rättigheter.
Regionen har en viktig roll för att upptäcka och stötta våldsutsatta personer.

Lokala riktlinjer

Handlingsplan för Region Blekinge avseende barn som far illa Pdf, 603 kB, öppnas i nytt fönster.
Handlingsplan för Region Blekinge avseende barn som närstående Pdf, 526.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Lokala riktlinjer våld i nära relationer och sexuella övergrepp Pdf, 548.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Inom Region Blekinge finns även en arbetsgrupp och ett nätverk kallat ”Mot våld i nära relation och sexuella övergrepp” vars syfte är att verka för en ökad medvetenhet och kunskap hos Region Blekinges medarbetare när det gäller att identifiera våld i nära relationer och i förekommande fall ge ett korrekt medicinskt och psykosocialt omhändertagande.

Region Blekinge samverkar med övriga aktörer i Blekinge genom det regionala nätverket "Ett Blekinge fritt från våld".

Är du själv eller någon du känner utsatt för våld i nära relationer kan du alltid kontakta kvinnofridslinjen på telefonnummer 020-50 50 50.

​Sedan februari 2021 kan våldsutövare, yrkesverksamma, våldsutsatta och anhöriga även kontakta den nationella telefonlinjen Välj att sluta på 020-555 666. Telefonlinjens mål är att hjälpa personer att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende​. ​Linjen är öppen måndagar, tisdagar och torsdagar.

Hjälpte informationen på sidan dig?