Våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett stort samhälls- och folkhälsoproblem och inbegriper såväl hälso- och sjukvård som rättsliga och sociala aspekter. Våldet innebär alltid en kränkning av den utsattes mänskliga rättigheter. Regionen har en viktig roll för att upptäcka och stötta våldsutsatta personer.

Lokala riktlinjer

Övergripande riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Pdf, 433.9 kB, öppnas i nytt fönster. (PDF-format, 603 kB)
Riktlinjer för barn som närstående – information och dokumentationa Pdf, 282 kB, öppnas i nytt fönster. (PDF-format, 282 kB)
Lokala riktlinjer våld i nära relationer och sexuella övergrepp Pdf, 548.9 kB, öppnas i nytt fönster. (PDF-format, 549 kB)

Inom Region Blekinge samordnas arbete mot våld i nära relationer och sexuella övergrepp av folkhälsostrateger, vänligen se kontakt nedan. Den finns en tvärprofessionell arbetsgrupp inom Region Blekinge som arbete med kompetensutveckling och rutiner kopplat till våld i nära relation. Region Blekinge samverkar med övriga aktörer i Blekinge genom det regionala nätverket "Ett Blekinge fritt från våld".

Kvinnofridslinjen

Är du själv eller någon du känner utsatt för våld i nära relationer kan du alltid kontakta kvinnofridslinjen på telefonnummer 020-505050.

Välj att sluta

​Sedan februari 2021 kan våldsutövare, yrkesverksamma, våldsutsatta och anhöriga även kontakta den nationella telefonlinjen Välj att sluta på 020-555666. Telefonlinjens mål är att hjälpa personer att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende​.

Hjälpte informationen på sidan dig?