Aktuellt om uppdrag psykisk hälsa

Händer som planerar och skriver vid ett bord.

Ny länsgemensam strategi för suicidprevention antagen

I december 2023 antogs en ny länsgemensam strategi för suicidprevention. Arbetet med strategin har involverat ett flertal aktörer från Blekinge.

En ny länsgemensam strategi för suicidprevention antogs i december 2023. Arbetet med strategin utfördes av representanter med olika perspektiv ifrån Region Blekinge, kommunerna och skolan. Som stöd fanns även olika referensgrupper som medlemmar i nätverket för suicidprevention. Region Blekinges barnrättsambassadörer för 2023 gav också sina synpunkter på val av insatser.

Region Blekinge samarbetar kontinuerligt med regionens fem kommuner och andra organisationer i arbetet med suicidprevention. För att stärka det suicidpreventiva arbetet i länet finns en regional samordnare med uppdrag att samordna och stödja arbetet tillsammans med medarbetare i regionen och våra fem kommuner. Där ingår att inventera och kartlägga regionens behov och insatser.

Klicka här för att komma direkt till den nya länsgemensamma strategin. Pdf, 604.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Klicka här för att komma till mer information om suicidprevention i Blekinge.

Hittade du informationen du sökte?