Aktuellt om uppdrag psykisk hälsa

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Ett gemensamt projektarbete om samsjuklighet i Blekinge län

Region Blekinge och Blekinge läns kommuner har beslutat att under 2024 göra en gemensam satsning på ett förberedande arbete gällande införandet av samsjuklighetsreformen.

I det pågående förberedelsearbetet som inleddes i januari har ett gediget kartläggningsuppdrag startat. En del i detta kartläggningsarbete är en gemensam aktivitet i form av två workshopar under april månad.

Målgruppen för workshoparbetet är brukar- och anhörigföreningar, chefer, medarbetare och berörda politiker i de verksamheter som berörs av samsjuklighetsutredningens förslag, i första hand individ- och familjeomsorg (IFO), vård och omsorg i kommunerna samt regional hälso- och sjukvård (såväl somatisk som psykiatriska verksamheter).

Workshop 1, 240417

Klicka här för att komma till nedladdningsbar inbjudan med mer information om workshop den 17 april. Pdf, 235.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Målgrupp: Chefer, medarbetare och berörda politiker inom de verksamheter som kommer att beröras av samsjuklighetsutredningens förslag

Workshop 2, 240424

Klicka här för att komma till nedladdningsbar inbjudan med mer information om workshop den 24 april. Pdf, 183.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Målgrupp: Representanter från brukar- och anhörigorganisationer i Blekinge som möter individer som berörs av samsjuklighetsutredningens förslag.

Mer information om samsjuklighetsreformen

Klicka här för att komma till mer information om samsjuklighetsprojektet i sin helhet.

Hittade du informationen du sökte?