Remisshantering för barn och ungas psykiska hälsa

Nu öppnar En väg in, kontaktcenter för barn och ungas psykiska hälsa, en regiongemensam kontaktväg för barn och unga från 6 år upp till 18 år. Detta kommer att innebära förändringar i remisshanteringen för barn och unga från den 18 december 2023.

Remisser för barn 0 - 5 år

Egen vårdbegäran lämnas via 1177.se eller via barn - och ungdomspsykiatrins (Bup) telefon
0455/0454- 73 10 32.

Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning i Karlskrona Länk till annan webbplats.
Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning i Karlshamn Länk till annan webbplats.

Remissmall för förskola och Socialtjänst Pdf, 319.7 kB.

Vid fundering på eventuell neuropsykiatrisk problematik fyll i nedan remiss, skriv ut och skicka till:
Habiliteringen
Blekingesjukhuset
374 80 Karlshamn

Remissmall för frågeställning neurpsykiatrisk utredning Blekinge barn 0-6 år Pdf, 214.7 kB, öppnas i nytt fönster. (för utskrift).

Remisser för barn 6 år upp till 18 år

En väg in, kontaktcenter för barn och ungas psykiska hälsa är en regiongemensam kontaktväg för barn och unga från 6 år upp till 18 år. Läs mer om en väg in på 1177.se. Länk till annan webbplats.

Du som arbetar inom skolan, socialtjänst eller ungdomsmottagning kan alltså vända dig hit för remiss eller rådgivning inför remiss för barn och unga mellan 6 år och upp till 18 år, som inte har kontakt inom barn - och ungdomspsykiatrin eller vårdcentral (första linjen för barn och ungas psykiska hälsa).

Remissmall för skola och socialtjänst Pdf, 640.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan kontakta En väg in, kontaktcenter för barn och ungas psykiska hälsa på följande sätt:

  • Du som samverkanspartner kan nå oss i tjänsten telefonnummer: 0457-73 14 53 vardagar klockan 08.00–09.30 för rådgivning och vägledning.
  • Skicka in remiss. Fyll i remissen, skriv ut och skicka till:

En väg in, kontaktcenter för barn och ungas psykiska hälsa
Region Blekinge
Box 540
372 32 Ronneby

Observera! Om en remiss skickas till BUP som egentligen skulle skickas till En väg in har vi ingen möjlighet att skicka remissen till rätt verksamhet utan ni får skicka remissen på nytt. Vi ber er därför vara noga med att ni skickar till rätt verksamhet enligt ovan för att undvika fördröjning i hantering.

Hittade du informationen du sökte?