Överenskommelser, riktlinjer och remissblanketter

På denna sida samlas överenskommelser, riktlinjer och remissblanketter gällande Blekinges samverkan för barn och unga.

Länsövergripande samverkansdokument Hälsoundersökningar BoU (Barn och Ungdom), undertecknat kopieringsex Pdf, 5.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Länsövergripande samverkansdokument angående hälsoundersökningar av barn och unga som placeras enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen av vård av unga (LVU). Revidering av dokument pågår under hösten 2021.

Remiss till BUP och habiliterings gemensamma utredningsenhet Blekinge Länk till annan webbplats.

Remiss till Barn- och ungdomspsykiatrins och habiliteringens gemensamma utredningsenhet i Blekinge. Gäller barn och unga 0–17 år med frågeställning: Autism, ADHD.

Hjälpte informationen på sidan dig?