Överenskommelser, riktlinjer och remissblanketter

På denna sida samlas överenskommelser, riktlinjer och remissblanketter gällande Blekinges samverkan för Att växa upp.

Avvikelserutin

Avvikelserutin för avvikelse i samverkan. Rutinen gäller fram tills en digital länsövergripande avvikelserutin är framtagen som inkluderar alla samverkansgrupper; Att växa upp, Mitt i livet och Att åldras.

Samverkansöverenskommelse gällande samordning av hjälpmedel till barn och elever i skolan

Barn med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv som gör det möjligt för dem att delta aktivt i samhället. En samverkansöverenskommelse gällande samordning av hjälpmedel till barn och elever i skolan har tagits fram. Sjukvårds- och skolhuvudmän har ett delat ansvar för att tillgodose barn och elevers behov av hjälpmedel. Samverkan och en tydlig ansvarsfördelning mellan verksamheterna behövs.

Länsövergripande överenskommelse samt riktlinjer och anvisningar för hälso- och läkarundersökningar av barn och unga som placeras enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om vård av unga (LVU)

Nedan finner du kontaktuppgifter till Region Blekinges administrativa funktion för hälso- och läkarundersökningar av placerade barn. Hit kan du både skicka ifyllda blanketter och ställa eventuella frågor som rör området.

E-post: barn.blekingesjukhuset@regionblekinge.se

Telefon: 0455-73 42 39

Postadress:
Region Blekinge
Barn- och ungdomsmedicinkliniken
Administrativ funktion för hälso- och läkarundersökningar av placerade barn
371 85 Karlskrona

Remisshantering för barn och ungas psykiska hälsa 0 år upp till 18 år

Nu öppnar En väg in, kontaktcenter för barn och ungas psykiska hälsa, en regiongemensam kontaktväg för barn och unga från 6 år upp till 18 år. Detta kommer att innebära förändringar i remisshanteringen för barn och unga från den 18 december 2023.

Remisshantering för barn och ungas psykiska hälsa Länk till annan webbplats.

Överenskommelse om samverkan mellan Region Blekinge och kommunerna i Blekinge

Detta är en överenskommelse om samarbete mellan Region Blekinge och kommunerna i Blekinge. Överenskommelsen omfattar bland annat samarbete om målgruppen barn 0–18 år med behov av samtidiga insatser från region och kommun.

Överenskommelsen ersätter Länsövergripande Samverkansavtal 2018–2020 mellan Landstinget Blekinge och länets fem kommuner.

 

Hittade du informationen du sökte?