Hälso- och läkarundersökningar av placerade barn

Denna sida är under uppbyggnad, men kommer snart att innehålla mer information inom området.

Länsövergripande överenskommelse samt riktlinjer och anvisningar för hälso- och läkarundersökningar av barn och unga som placeras enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen av vård av unga (LVU)

Nedan finner du kontaktuppgifter till Region Blekinges administrativa funktion för hälso- och läkarundersökningar av placerade barn. Hit kan du både skicka ifyllda blanketter och ställa eventuella frågor som rör området.

E-post: barn.blekingesjukhuset@regionblekinge.se

Telefon: 0455-73 42 39

Postadress:
Region Blekinge
Barn- och ungdomsmedicinkliniken
Administrativ funktion för hälso- och läkarundersökningar av placerade barn
371 85 Karlskrona

Hittade du informationen du sökte?